Präsidium

v. li. n. re.:
Klaus Ziegler • 1. Sitzungspräsident
Maximilian Ziegler • 2. Sitzungspräsident
Florian Preising • 2. Gesellschaftspräsident
Klaus Amrhein • 1. Gesellschaftspräsident